Tilgjengelighet er avgjørende

Krysset ved Kulturhuset Banken er stengt.

Krysset ved Kulturhuset Banken er stengt. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Tilgjengelighet til og i sentrum er avgjørende for å opprettholde et livskraftig sentrum. En hardt presset handelsnæring med krav til omstilling må ha forutsigbarhet og rammebetingelser som gjør at vi til tross for disse utfordringene kan klare å opprettholde et pulserende liv i sentrum av Lillehammer. Tiltrekningskraften til sentrum forsterkes av opplevelser, miljø, kultur og et mangfold av attraktive butikker, serveringssteder, og servicebedrifter ved siden av miljøskapende trivselsfaktorer, som godt vedlikeholdt trehusbebyggelse, byrom og plasser blant annet bidrar med.

Dette klarer vi ikke å opprettholde hvis næringslivets rammebetingelser for virksomhet i sentrum ikke opprettholdes.

Banken-krysset bør med enkle grep absorbere dagens trafikk og mer under forutsetning av at blant annet tilgjengelighet og trafikkavviklingen kan benytte allerede gode supplerende alternativer. La oss begynne med å åpne igjen toveis blandet trafikk i Storgata mellom Nordre Gate og Tomtegata, utredninger har bekreftet at det lar seg gjøre å få til blandet trafikk gående, syklende og biltrafikk i begge retninger igjen på denne strekningen, det vil gi flere muligheten når de skal til sentrum å velge tilgjengelighet til og gjennom sentrum utenom Banken-krysset. Dette bør inn i planen, nå når det er avsatt midler til oppgradering av gata.

Husk at nær 30% av handelen i Lillehammer gjøres av hyttefolk og tilreisende, de blir borte hvis vi legger for mange hindringer i veien fram til vår attraktive handlegate GÅGATA.

Nytt kjøremønster tilpasset blant annet kollektivtransporten kan utbedres i Banken-krysset, men blir krysset sperret for attraktiv tilgjengelighet inn til sentrumskjernen kveler vi sentrumshandelen.

Her finner vi gode helhetlige løsninger, som ivaretar alles interesser hvis vi bare vil nok.

Per A. Mæhlum, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags