Tillit er ikke noe man kan be om

Av
DEL

leserinnleggØyer Sp ønsker et politisk skifte i Øyer. Mye er bra i Øyer, og mange av våre innbyggere opplever å ha det bra. Så hvorfor trenger vi da et politisk skifte?

Kommunepolitikk dreier seg om å se helheten i samfunnet. Vi politikere forvalter ressursane til fellesskapet. Vi skal tjene innbyggerne og ta avgjørelser på deres vegne. Det stiller høge krav til forankring. Det skal være rom for alle, og alle skal lyttes til. Man skal være ordfører og politiker for både de som er enige og uenige med oss selv, de som utfordrer eller trigger oss, de som klarer seg godt og de som av ulike årsaker skulle falle utenfor.

Øyer Senterparti mener at involvering og reell medvirkning fra brukere og ansatte er viktig for å skape gode tjenester, og at de beste tjenestetilbudene oppnås gjennom et tillitsfullt samarbeid mellom ansatte i de ulike tjenesteområdene og engasjerte politikere. Øyer Sp ønsker derfor å ha tettere og hyppigere kontakt med innbyggere og ansatte enn det man har i dag. Stem på det partiet og de kandidatene som ønsker å gi de ansatte i kommunen mulighet til å gjøre en best mulig jobb. Tillit er ikke noe man kan be om. Tillit opparbeides gjennom troverdighet og erfaringer som oppleves som godt for alle parter.

Laila Skåden, ordførerkandidat Øyer Sp

Artikkeltags