Det er viktig å se nøyere på hvem som – utover å være i målgruppen for vaksine på grunn av alder, underliggende sykdom, eller bosatt i varig episenter, har fått vaksine. Lokalt som sentralt. Om det bor elleve mennesker i en liten leilighet, er det ikke bra. Under en pandemier det direkte uforsvarlig, jmf. generelle smittevernregler om hvor mange som kunne/burde samles innendørs.

Regler truer iblant fornuften. Da slipper man å bruke hodet. Men de er heller ikke til for å omgås etter eget forgodtbefinnende. Regler er heller ikke noe å se bort ifra når det passer, for eksempel for å besøke eldresenter for å sanke stemmer i et valgår. Politikere har hjemmekontor og mange muligheter til å nå folk med sine budskap. Ulikt skoler.

Når nå sentrale politikere setter seg selv foran skole- og barnehageansatte i vaksinekøen, trodde vi det var en forsinket 1. april spøk. Etter garasjesaken og pinlige bevilgninger av goder til seg selv. For står det så dårlig til med dømmekraften, vil det selvfølgelig ramme folks tillit. Og da er det ikke bare å kjøpe tjenester hos gamle «kolleger» i PR-bransjen for å gjenvinne denne. Folk et ikke dumme. Tillit kan heller ikke kjøpes. Det ville være en fallitt.

Tor Ødegården, Øyer