Statens vegvesen slår alarm om økende trakassering. Terskelen for ufin opptreden overfor de ansatte har blitt lavere. Dessverre er de ikke alene. Også politikere og andre personer i offentligheten forteller om økt sjikanering. Dette er en negativ samfunnsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Store utfordringer som pandemi, arbeidsledighet, sosiale forskjeller, klimakrise, krig, matvaremangel og høye strømpriser skaper usikkerhet. Usikkerhet svekker tilliten.

Det er ikke alltid så lett å forstå hvorfor myndighetene fatter avgjørelser eller hvorfor reglene er som de er. Avstanden mellom folk flest og myndighetene kan være stor. Hvorfor kan for eksempel ikke en privatperson male opp igjen de slitte parkeringsfeltene i gata når kommunen ikke gjør det? Hvorfor tar ikke kommunen seg råd til noe så enkelt som lyspærer i gatelysene? Hvorfor må vertskapet ved Tretten Kro og Motell fjerne infoskiltene som vegmyndighetene mener er trafikkfarlige? Av og til kan bestemmelser gjøre oss rimelig frustrerte.

Selv om de kan frembringe grå hår, er reglene der av en grunn. Bak reglene finnes det utrolig nok vurderinger og avveininger som skal være til vårt beste. Utfordringen ligger i å få folk generelt til å forstå hvorfor avgjørelsene er som de er.

Manglende forståelse og svekket tillit gir grobunn for frustrasjon, sinne, ytterliggående meninger og hatefulle ytringer. Sjikane og trakassering er likevel aldri greit. Tilliten kan forsvinne på et blunk, men over tid kan den bygges opp. Da må det to til. Vi har alle et ansvar.