Ulf Holberg reiser et viktig spørsmål i GD 26. mars: Hva er egentlig tilstanden i Lillehammer kommune? Min påstand er at tilstanden i Lillehammer kommune er god, og den er bedre nå enn det den var for fire år siden.

At jeg som gruppeleder i Arbeiderpartiet mener det er kanskje ikke så overraskende, men jeg skal begrunne min påstand.

Det finnes ingen objektive mål på hva som er en god kommune å leve i, men vi kommer ganske nære med kommunebarometeret og folkehelseprofilen. Ifølge kommunebarometeret er Lillehammer landets 51. beste kommune å bo i. Dette baseres på en vurdering av hele spekteret av kommunale tjenester, og det er spesielt innen skole vi ligger helt i landstoppen. Vi er ikke best i landet, som Holberg spør om, vi er nummer 17. Ganske bra.

Folkehelseprofilen rangerer ikke kommuner på samme måte, men sammenligner likevel Lillehammer med andre kommuner i Norge. Det er gledelig lesning på absolutt alle områder. Lillehamringer lever lengre enn nordmenn flest, vi har bedre psykisk og fysisk helse, vi drikker og røyker mindre, ungene våre trives bedre på skolen, vi har høyere kompetanse og er mer fornøyd med miljøet rundt oss.

Alt dette er uttrykk for at Lillehammer er et godt sted å bo, og mye av det mener jeg er et resultat av at kommunen gjennom snart åtte tiår har vært styrt av politikere som setter fellesskapsløsningene fremst.

De siste fire årene har vi bygget to nye skoler, vi har bygget nye, sårt tiltrengte, omsorgsboliger i Gartnerhagen og snart åpner det nye bofellesskapet i Nybu. Vi har nå full barnehagedekning i Lillehammer kommune; ikke bare full barnehagedekning som en teoretisk definisjon etter loven, men faktisk full barnehagedekning der de som har behov for plass også får plass.

Holberg spør: Har kommunen en offensiv klimapolitikk? Skapes det nok arbeidsplasser? Er økonomien god?

Lillehammer har en ambisjon om å bli Norges første nullutslipp-by. Arbeidsledigheten i Lillehammer er rekordlav og befolkningen vokser. Det er stor netto innpendling til kommunen. Det skapes altså stadig nye arbeidsplasser i Lillehammer til tross for at vi parallelt hele tiden må kjempe for å beholde de arbeidsplassene vi har. Kommuneøkonomien er i 2019 god og langt mer robust enn den var i 2015.

Selvsagt har vi også utfordringer i Lillehammer. Den største av dem alle er at vi den nærmeste tiden vil ha behov for langt flere helsetjenester – vi blir stadig eldre. Vi har rustet oss for denne utviklingen, og akkurat vedtatt en ny plan for helse- og omsorgssektoren. I Arbeiderpartiet er vi sikre på at fornøyde og kompetente medarbeidere er den aller viktigste ressursen når vi skal skape fremtidens helsetjenester. Derfor har vi gjennom år kjempet for en heltidskultur i tjenestene våre. Faste hele stillinger skal være hovedregelen i Lillehammer kommune, og bruk av private vikarbyråer til overpris skal erstattes av vikartjenester i egenregi og ordnede forhold.

Takk til Ulf Holberg, for et godt spørsmål. Noen ganger trenger vi å minne oss selv på hvordan vi har det i denne byen. Særlig gjelder det når bildet som males i media er grått og trist. Arbeiderpartiet har store ambisjoner for Lillehammer. Vi skal fortsatt bygge samfunnet vårt med sterke fellesskap.

Les også: Hva er egentlig tilstanden i kommunen?

Les også: Hva er egentlig tilstanden i Lillehammer kommune, fortsette som før eller ny kurs?