Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunen og den videregående skolen på Vinstra etter den tragiske hendelsen i 2018, der en ung jente ble drept av en jevnaldrende gutt. Det ble avdekket mangler ved det systematiske arbeidet som skal sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Både ved den videregående skolen og ungdomsskolen ble det funnet mangler, som blant annet gikk ut på at skolens ledelsen ikke sørget for at de ansatte var godt nok kjent med opplæringslovens kapittel 9 A, som blant annet krever at de ansatte skal følge med på om elevene har et godt og trygt skolemiljø, og gripe inn om nødvendig.

Dette er nå rettet opp og det er etablert gode rutiner for oppfølging av skolemiljøene, opplyser Fylkesmannen i en pressemelding 20. februar.

Les også:

Vinstra ungdomsskole må skjerpe rutinene: – Det vil alltid være ting som går under radaren, sier rektor

Fylkesmannen: – Kommunen må sikre at barn og unge har et godt og trygt skolemiljø

Støstad etter tilsynet: – Vi må følge bedre opp

Tilsynsrapporten i Nord-Fron klar: – Brudd på opplæringsloven