Bistandsadvokat Nina Braaten Hjortdal har bedt om at den tiltalte sitter i et annet rom mens mor til drapsofferet onsdag vitner i retten. Det har den tiltalte 18-åringen akseptert.

Videre skal det spilles av et vitneavhør av den drepte jentas mindreårige bror i retten. På vitnelisten for onsdag står også naboer av den avdøde og to politibetjenter som først kom til stedet.

Ferdig med forklaringen

Over halvannen dag har den tiltalte 18-åringen forklart seg i ankesaken etter knivdrapet på Vinstra.

– Han grudde seg veldig, men greide å gjennomføre.

Den tiltalte unge mannen var 16 år da drapet skjedde. I tingretten erklærte han seg ikke skyldig mens han i startet av ankesaken sa han ikke lenger visste om han var skyldig eller ikke.

Den tiltalte viste til at det er usikkerhet rundt hans helsemessige tilstand.

De rettsmedisinske sakkyndige mener så langt han er strafferettslig tilregnelig.

Fra sykehuset der han har vært innlagt har fått en diagnose som tyder på at han lider av udifferensiert schizofreni. Det fritar han eventuelt ikke nødvendigvis for evne til å sone fengselsstraff eller for å bli satt i forvaring.

Utredet

Den tiltalte har nylig også vært utredet hos Regional seksjon for utviklingshemning/autisme. Det er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning eller autisme.

– De mener jeg har hatt depresjoner, sa den tiltalte i retten.

Helse blir tema senere

Aktoratet har sagt at de vil komme nærmere tilbake til de medisinske utredningene som er gjort i saken

Forsvarer Gunhild Bergan sier det har vært en tøff påkjenning for den tiltalte å sitte i retten.

– Han visste han måtte gjennom dette på nytt, men han har grudd seg veldig, sier Bergan.

Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere ankesaken ytterligere.