Gå til sidens hovedinnhold

Tingrettene er undervegs til sentralisering

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Tingrettenes foreslåtte organisering likner til forveksling det som ble lagt fram for organiseringen av politiet. Nærpolitireformen er for lengst avslørt som en storstilt øvelse i sentralisering.

Nå står tingrettene for tur. Regjeringen legger fram et forslag der kontorer enn så lenge skal bestå. Samtidig inviteres det til en form for faglig sentralisering. Med utradering av et flertall av landets sorenskrivere.

Da mangler det bare at gjenværende sorenskrivere blir regionale direktører for å administrere og lede nye og store enheter, der Regjeringen i neste omgang lykkes med å få fokus på debatten om hvor nye sjefskontorer skal plasseres.

Når Hamar får mye, må det være rett at byen også får mer. Eller?

I Innlandet er debatten allerede i gang: Hamar eller Lillehammer. Hamar mener selvsagt at byen er best egnet, ettersom flere funksjoner allerede er der. En motsatt argumentasjon av hva Hamar mener er rett i debatt om at funksjoner bør ut av Oslo.

Når Hamar får mye, må det være rett at byen også får mer ... Det er nesten som å høre om hvorfor fylkeskommunen strever med å desentralisere egne funksjoner.

Lillehammer for sin del viser til et bredt juristmiljø, samt at byen ligger midt i Innlandet. I lys av slike debatter forvitrer fokuset på hvordan tilbud sentraliseres.