Tjener millioner på flyktningene

GIR LOKALE INNTEKTER: Asylsøkere bygger snømann i nysnøen utenfor Rondablikk Høyfjellshotell. Ifølge tall fra UFI kan de 681 mottaksplassene i Gudbrandsdalen bety inntekter på 30 millioner for lokale reiselivsbedrifter. I tillegg kommer statlige overføringer til kommunene, økt sysselsetting og ringvirkninger for det lokale næringslivet.

GIR LOKALE INNTEKTER: Asylsøkere bygger snømann i nysnøen utenfor Rondablikk Høyfjellshotell. Ifølge tall fra UFI kan de 681 mottaksplassene i Gudbrandsdalen bety inntekter på 30 millioner for lokale reiselivsbedrifter. I tillegg kommer statlige overføringer til kommunene, økt sysselsetting og ringvirkninger for det lokale næringslivet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

De 681 plassene for akuttmottak for asylsøkere som er opprettet i Gudbrandsdalen gir sårt tiltrengte inntekter for reiselivsbedriftene.

DEL

LILLEHAMMER: I går flyttet de første asylsøkerne inn på Rondane Spa Høyfjellshotell, som skal være akuttmottak for opptil 260 mennesker de neste to månedene. Kirketeigen i Kvam har siden 28. august hatt 59 midlertidige mottaksplasser, og tidligere denne måneden gjorde Utlendingsdirektoratet (UDI) avtaler med Hornsjø hotell i Øyer om 130 mottaksplasser, og Rondablikk Høyfjellshotell om 232 plasser.

Ifølge presserådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDI inngås det avtaler med hver enkelt tilbyder om pris på akuttmottaksplasser.

– Det er en del variabler som gjør at prisen vil variere fra sted til sted. Det ville nok blitt vanskelig for oss å få tak i nok mottaksplasser dersom vi hadde satt en felles takst.

UDI vil ikke oppgi prisene som er avtalt med de fire bedriftene i Gudbrandsdalen, men ifølge Bergwitz-Larsen ligger gjennomsnittsprisen for en akuttmottaksplass på 781 kroner i døgnet.

Dersom denne prisen legges til grunn, vil de 681 akuttmottaksplassene i Gudbrandsdalen i løpet av de to månedene avtalen i første omgang gjelder, gi 31.911.660 kroner i inntekt for de fire reiselivsbedriftene.

Alle tjener på akuttmottaket

For Rondablikk Høyfjellshotell vil dette bety 10.871.520 kroner i inntekt for to måneder. I hele 2014 hadde Rondablikk 7.328.000 kroner i inntekt, og et driftsunderskudd på 3.174.000 kroner.

–Jeg kan ikke kommentere avtalen mellom oss og UDI, for den er konfidensiell, sier Ola Moe i Room Xpress AS, som kjøpte Rondablikk fra Sparebanken Gudbrandsdal 28. august.

– Men det er helt klart at dette er en veldig stille periode, der hotellet ellers ville tapt penger.

I tillegg til inntektene dette gir Rondablikk, drypper det også på lokalsamfunnet.

– Det betyr et betydelig økonomisk tilskudd til kommunen, også indirekte, ved at vi henter arbeidskraft i samarbeid med det lokale NAv-kontoret. Faktisk benytter vi oss utelukkende av lokal arbeidskraft. Våre sesongansatte ville ellers ikke hatt jobb i denne perioden. Dessuten vil det generere arbeid for lokale håndverkere, og ikke minst vil det bety økt inntjening for lokalbutikken.

Går med overskudd i år

Ifølge gjennomsnittstallene fra UDI kan Rondane Spa Høyfjellshotell tjene 12 millioner kroner på å være akuttmottak i to måneder. I fjor hadde bedriften 5.268.000 kroner i inntekter og et underskudd på 2.174.000 kroner.

– Vi er ikke i nærheten av 12 millioner kroner, uten at jeg kan kommentere det noe nærmere, sier styreleder Pål Kristian Berthling-Hansen.

– Men driften går nok tilnærmet i null i år, delvis på grunn av denne avtalen. Hotellet har gått med underskudd i fire år, men i år har vi hatt en økning i belegget med nesten 50 prosent. Det skyldes nok flere ting, blant annet at vi har pusset opp kjøkken, rom og restaurantområdet for ti millioner kroner.

Hansen påpeker også at akuttmottaket gir ringvirkninger lokalt.

– Vi må ansette 10-12 personer, og vi har blant annet gått til anskaffelse av dyner og sengetøy. Bare i dag har vi hatt både rørlegger, elektriker og ventilasjonsfolk her oppe, alle lokale.

Nord-Fron får en halv million

– Det er positivt for kommunen dersom akuttmottakene bidrar til økt sysselsetting, sier administrasjonssjef Arne Sandbu i Nord-Fron.

De 281 plassene på akuttmottakene i Nord-Fron betyr omtrent en halv millioner ekstra i kommunekassa.

– Vi får overført om lag 130.000 kroner for Kirketeigen, og et sted mellom 300.000 og 400.000 kroner for Rondablikk, sier Sandbu.

Han forteller at når det gjelde akuttmottak for asylsøkere er det veldig lite som er fastlagt fra sentrale myndigheter om hvilke oppgaver kommunene skal ha.

– Det er nok et mer skjønnsbasert system enn tilfellet er ved ordinære mottaksplasser. Det er mottaksstedet som har avtalen med UDI, og som har både inntekter og forpliktelser i den sammenheng. Ved et ordinært mottak har vertskommunen for eksempel et ansvar for undervisning, helsetjenester og tolketjenester, men kommunen må jo bistå etter beste evne, forteller administrasjonssjef Arne Sandbu.