Tjente for lite og fikk krav på 950.000 kroner

De 34 kravene etter konkursen i Gausdal-firmaet Duo Drift – Utvikling & Opplevelser AS er oppe i drøyt 950.000 kroner. Bobehandlingen har imidlertid ikke har greid å skaffe mer enn 287 kroner.