Fra den 2. til 6. november skal også flest mulig møter holdes digitalt hvis de ikke kan utsettes. Grunnen er at det lørdag ble konstatert at to av de ansatte er smittet av covid-19.

Ifølge Fylkesmannens kommunikasjonsavdeling er tiltaket med hjemmekontor og digitale møter et føre-var-tiltak og en del av embetets smittevernplan.

Både i Lillehammer og Hamar vil imidlertid resepsjonen være åpen. Heller ikke kontorlokalene blir helt stengt. Kun ansatte som være til stede fysisk gjennom uka, blir å finne på arbeidsplassen.

Det opplyses at smittesporing er satt i verk i hjemkommunene til de to som er bekreftet smittet.