«To bruer i én smekk»

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Hilde Rindal har skrevet frimodig ytring i GD om to bruer: Hun vil nøye seg med utvidelse av nåværende E6 nordover fra Vignes i Lillehammer, så det ikke blir stort nytt inngrep i Lågendeltaet naturreservat. Og så vil hun bygge bru over Mjøsa like nord for Gjøvik, så folk på Gjøvik får nesten like kort veg til eventuelt akuttsykehus i Brumunddal som til eventuelt slikt sykehus ved Moelv. Undertegnede vurderer disse to bruforslagene som henholdsvis godt og dårlig.

Det er teknisk mulig og økonomisk overkommelig å bygge «to bruer (over Mjøsa) i én smekk»: Brua som snart skal bygges ved Moelv kan bygges med jernbanespor inne i stor bærekonstruksjon under bred kjørebane for biler, så den blir både vegbru for ny E6 og jernbanebru for forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv stasjon!

Undertegnede «ser» at byggingen av dobbeltspor nordover langs Mjøsa går mye tregere enn byggingen av ny E6 der: Lang og dyr planlagt jernbanebru over Tangenvika langt sør i Stange forsinker det jernbane-prosjektet. Langdryg strid om eventuell flytting av stasjonen på Hamar er virkelig alvorlig komplikasjon. Dermed kan byggekostnadene bli så store at dobbeltsporet må avsluttes med Brumunddal som endestasjon, i stedet for Lillehammer!

Med dette perspektivet blir det faktisk behov for sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen ved Moelv, i stedet for forlengelse av Gjøvikbanen forbi Lillehammer og til Hovemoen, som ble planlagt for ca. 100 år siden: Når togtrafikk mellom Oslo og Moelv kan gå på begge sidene av Mjøsa, kan den fordeles slik at Gjøvikbanen får bra togtilbud, og så bra trafikk at den ikke lengre trues av nedleggelse (nord for Jaren stasjon med mange pendlere)!

Undertegnede «ser» også at dobbeltspor til Lillehammer som tillegg til ny E6 til og forbi Lillehammer blir «som smør på flesk»: At dette blir overinvestering i kommunikasjoner, som folk flest må betale ekstra for, på én eller annen måte.

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags