Det er sendt ut farevarsel for både skogbrannfare og jord-, sørpe- og flomskred, mandag.

Meteorologisk institutt skriver i sitt skogbrannfarevarsel at folk må være forsiktig med åpen ild fordi vegetasjonen lett kan antennes og store områder kan bli berørt.

Så kommer regnet

Mye snø har smeltet i løpet av helga, og for store deler av Sør-Norge er det varslet flom den kommende uken. Varselet er så langt på gult nivå.

Skogbrannfaren vil naturligvis avta med nedbør av betydning. Det vil det trolig komme fra mandag kveld til tirsdag formiddag, ifølge meteorologene.

I sitt flomvarsel skriver NVE følgende:

Det ventes mye nedbør over store deler av Østlandet i perioden mandag kveld til tirsdag formiddag. Stigende temperaturer vil i tillegg føre til stor snøsmelting (også i høyfjellet). Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

Langs vassdrag i flom kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

NVE råder folk som bor i nærheten av utsatte elver om å holde seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følge værradaren.

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

- Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.