To milliarder senere, er fokuset på matvaresikkerhet svakere ...

Kostbart: To milliarder kroner er utbetalt i erstatning etter tørkesommeren 2018.Arkivfoto

Kostbart: To milliarder kroner er utbetalt i erstatning etter tørkesommeren 2018.Arkivfoto

DEL

gd menerFôrlagrene vokser. Førsteslåtten er berga, etter hvert også i høyereliggende områder. Det ser bedre ut for norsk matproduksjon nå enn det gjorde i fjor på denne tida. Ett år etter tørkesommeren 2018, er det ifølge Nationen utbetalt nær 2 milliarder kroner til tørkerammede bønder.

Vi vet foreløpig lite om hvor vidt statlige erstatningsoppgjør har vært nok til å berge alle som ble rammet, eller om mange må slite med langsiktige problemer. I hovedsak ser det ut til å ha gått bra. Vi fikk ikke den massive nedslakting mange fryktet.

Det enorme erstatningsbeløpet gir et bilde av alvoret ved fjorårets tørkekrise. Det skal sterk fellesskapsøkonomi og sterke fellesskapsfølelser til for å komme en kriserammet næring i møte på denne måten.

Vel så viktig som produsentøkonomien etter et uår, er det å se på om beredskapen for å begrense skadene av nye kriser har blitt bedre. Sannsynligheten for at vi får nye somre som fjorårets er stor.

Landbruket må selv bære det største ansvaret for at produsentene tenker både forebygging og skadebegrensning. Etter et endt oppgjør må også et stort offentlig apparat rette blikket mot både ny tørke og andre alvorlige scenarier.

Med grønne jorder og fulle butikkhyller, blir fokuset på matvaresikkerhet svakere

2018-krisa rammet først og fremst næringen, men den viste også hvor sårbar norsk matproduksjon er. Intens varme og manglende nedbør ga oss noen ukers oppmerksomhet rundt norsk matvaresikkerhet.

Med grønne jorder, lett synlige fôrlagre grasballer og fulle butikkhyller, blir også fokuset på matvaresikkerhet svakere. Ute av syne, ute av sinn. Vi har lett for å glemme at det er i gode tider vi skal ruste oss for de dårlige.

Med grønne jorder og fulle butikkhyller, blir fokuset på matvaresikkerhet svakere


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags