På GD sin aller siste partimåling før stortingsvalget er nå Ap og Sp jevnstore på omtrent 30 prosent. Det er ellers små endringer fra målingen vi hadde i mai.

De fem faste distriktsmandatene fordeles trolig mellom Ap (2), Sp (2) og H (1) slik målingen nå ser ut. Spenningen er imidlertid større når det gjelder utjevningsmandatet.

Meningsmålingen er utført av Sentio på vegne av GD og er tatt opp i tidsrommet 17. august til 22. august blant et utvalg på 600 personer i Oppland.

Jevner seg ut

Etter å ha svevd høyt på meningsmålingene det siste året, kan det se ut som om Senterpartiet er i ferd med å miste noe av oppdriften i innspurten av valgkampen. Både Ap og Sp har en liten ned gang på meningsmålingen for august sammenligna med forrige måling som var i mai, men alle endringer er innenfor feilmarginene.

På denne målingen det størst framgang å spore for småpartiene Rødt, Venstre og Miljøpartiet de grønne, sammenligna med målinga fra mai. Rødt er på denne målingen større enn både Krf, V og Mdg. Det understrekes at endringene i oppslutning fra forrige måling er innenfor feilmarginene.

Det er knytta stor spenning til hvem som får utjevningsmandatet. Dette avhenger av hvor mange partier som kommer over sperregrensa på fire prosent på landsbasis. Her kniver i dag en rekke partier om å komme over fireprosentstreken. I realiteten har nå SV, Frp, Rødt, KrF, V og MDG muligheter til å få utjevningsmandatet fra Oppland.

Færre oppgir at de er usikre

I de bearbeida tallene er andelen velgere som svarer «vet ikke» utelatt. Disse usikre velgerne utgjorde i januarmålingen hele 23 prosent. I maimålingen hadde andelen usikre sunket til 19 prosent. I GD sin ferske augustmåling er andelen som svarer at de ikke vet hvilket parti de skal stemme på nede i 15 prosent.