Tøffe trusler fra fjellsidene

Risiko: Mannskaper fra Røde Kors hjelpekorps søker i raset. Det er dramatisk når skred treffer en hovedveg.

Risiko: Mannskaper fra Røde Kors hjelpekorps søker i raset. Det er dramatisk når skred treffer en hovedveg.

DEL

gd mener
Det er dramatisk
når store snømasser løsner fra fjellsidene og treffer områder hvor folk ferdes eller oppholder seg. Til alt hell ble det bare materielle skader da et skred feide over Rv 15 i Lom, over en campingplass og helt ned til Ottaelva.

Både Lom kommune, Statens vegvesen og andre myndigheter er kjent med rasfaren i området. Videre utbygging av campingplassen ble stoppet for noen år tilbake, med nettopp rasfare som begrunnelse. Raset tirsdag er en påminnelse om hvor viktig det er å fortsette kartlegging av slike trusler, trusler vi stadig blir minnet om at det blir flere av som følge av klimaendringer.

Trusselen fra snømassene er så åpenbar at vegvesenet overvåker området konstant. Etter tirsdagens ras, er det grunn til å spørre om det burde vært utløst et kontrollert ras for å sikre seg at et ras ikke treffer folk og biler. Dersom snømassene hadde truffet vegfarende, kunne dette endt fatalt.

Der stamveger ikke kan sikres, bør Stortinget prioritere å få på plass omkjøring

Riksveg 15 ble stengt i mange timer som følge av raset. Rydding etter skred tar tid, og rydding og sikring gjennomføres først etter at eksperter mener det er trygt.

Når strekninger som denne rammes, berører det mange. Riksveg 15 er stamveg. Vegen er dermed del av et hovedvegnett som binder landsdeler sammen. På samme måte som E6 gjennom Rosten, mangler det også her omkjøringsmuligheter.

Stengt stamveg uten omkjøringsmulighet rammer naturlig nok en stor mengde gjennomgangstrafikk. Men det betyr også at lokalsamfunn og arbeidsmarked deles i to. Stamveger må, så langt det er mulig, sikres. Der sikring ikke er mulig, bør Stortinget prioritere å få på plass omkjøringsveg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags