LOs sommerpatrulje
har avdekket det de mener er brudd på arbeidsmiljøloven ved flere en halvparten av 5000 undersøkte arbeidsplasser. Det er betydelig flere brudd enn ved tilsvarende runde i 2020, og LO mener forklaringen er et drøyt år med relativt høy ledighet som følge av koronapandemien.

Hver 6. sommervikar under 18 år har ikke skriftlig arbeidskontrakt. En av ti har opplevd ulovlig overvåking på jobben, opplyser LO til NTB.

I et arbeidsliv der vi også finner langt grovere forhold og også eksempler på organisert kriminalitet, kan kanskje ikke manglende kontrakter og overvåking uten tillatelse karakteriseres som veldig grove lovbrudd. Samtidig dreier dette seg om unge arbeidstakere sine første arbeidsforhold. Det er ikke greit dersom annenhver arbeidsgiver tar lett på hvordan unge introduseres for arbeidslivet, og det er ikke greit dersom noen bruker korona-ledigheten til å slakke på egen standard i forholdet til unge arbeidstakere.

I takt med økende vaksinedekning, faller nå arbeidsledigheten. Idet vi går ut av juli er det ifølge Nav registrert 149.300 helt arbeidsledige eller og arbeidssøkere på Nav-tiltak. Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er å håpe at denne normaliseringen etter hvert også bedrer forholdene på arbeidsplasser som ikke holder god nok standard i forhold til arbeidsmiljøloven.