Otta stasjon er nedslitt, bærer preg av forfall og framstår som et umoderne kollektivknutepunkt. En gledelig økning i antall togreisende møtes av mangel på parkeringsplasser og kryssing nede i skinnegangen når man skal buksere tung baggasje til og fra spor 2. Men eieren – staten ved Bane NOR – har ingen planer om å bruke penger på Otta de neste 10 årene.

Da Stortinget vedtok Nasjonal Transportplan i 2017 ble det ikke satt av ei krone til Otta stasjon fram til 2029. Otta stasjon var riktignok nevnt som en av stasjonene Bane NOR selv kunne velge å bruke penger på finansiert av såkalt kommersielle inntekter. Men når Otta skal konkurrere om disse pengene med Oslo S og stasjoner nær Oslo, Bergen og Trondheim er det svært lite sannsynlig at ledelsen i Bane NOR vil prioritere Otta og Gudbrandsdalen. Dagens regjering har dessuten innskjerpet kravet om at byråkratiet skal gjøre sine valg og gi sine råd basert på kost/nytte-kalkyler. Da taper regionalpolitiske og distriktspolitiske hensyn.

Stortinget skal i juni 2021 vedta ny Nasjonal Transportplan for perioden 2021-2033. Samferdselsdepartementet og samferdselsetatene er godt i gang med arbeidet. Det samme gjelder for fylkeskommunene og ulike interesseorganisasjoner og samarbeidsorganer.

Viss vi skal ha en sjanse til å få inn penger til høyst nødvendig oppgradering av Otta stasjon kan vi ikke satse på at byråkratiet i Bane NOR og Samferdselsdepartementet vil anbefale investeringer på Otta. Derfor er det nå det politiske støtet må settes inn. Sel kommune, i tett samarbeid med Regionrådet og næringslivet, må det neste året jobbe systematisk overfor Stortinget. I første rekke Transportkomitéens partifraksjoner og medlemmer, men også partigruppene. Fylkeskommunene er formelle høringsparter i NTP-prosessen. Vi må derfor sikre oss en aktiv støtte fra politisk ledelse i Innlandet fylkeskommune og fra fylkespartiene yil både regjeringspartiene og opposisjonspartiene.

Det er ordførere som må fronte politisk påvirkningsarbeid overfor Stortinget og fylkeskommunen. Vi har utfordret ordfører Eldri Siem til å prioritere arbeidet for Otta stasjon på topp. Som ved foregående rulleringer av NTP må det brukes mye tid i Oslo skal man få på plass den nødvendige kunnskapen om og støtten til våre samferdselsprosjekter. Selv vil vi fortsette å jobbe overfor vårt eget parti for å få vår stasjon på prioritert plass. Det er nå toget går for Otta stasjon.

Dag Erik Pryhn, Sel, kommunestyrerepr. (Ap)