Gå til sidens hovedinnhold

Togsatsingen sporer av

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler kutt i revidert transportplan. Ikke små kutt, men den største reformen av NTP hittil. Mange vil bli skuffet.

Samferdselsministeren ser at det overhodet ikke finnes nok penger til å gjennomføre planene. Prosjekter som tidligere har hatt en sikker plass, kan nå ryke ut eller bli utsatt på ubestemt tid. I løpet av vinteren skal det avgjøres hvilke prosjekter som skal ut. Slik Hareide uttaler seg i et intervju med Aftenposten, kommer det fram at dobbeltsporet til Lillehammer og Skien ligger dårlig an.

I mange år har Innlandet kjempet for å få dobbeltspor til Lillehammer, skuffelsene har vært mange. Et bedre togtilbud til Lillehammer vil bidra til å skape ett felles bo- og arbeidsmarked. Strekningen binder også landsdeler sammen og er viktig for miljøvennlig transport av folk og varer.

Kampen mellom de ulike togstrekningene har hardnet til. Nå virker dobbeltspor til Lillehammer fjernere enn noen gang. Dobbeltspor hele vegen er ikke avgjørende for et bedre togtilbud. Fjerning av flaskehalser nord for Hamar vil bety mye. Kampen for InterCity til Lillehammer må fortsette.

En beinhard prioritering og en klar stemme er nødvendig for bli hørt

Konkurransen mellom togstrekninger og vegprosjekter vil bli tøff. Slakterkniven skal svinges og prosjekter vurderes i nytt lys. Samferdselsministeren varsler at konkurransen i framtida ikke vil gå på tvers av landsdeler, men prosjekter i Innlandet vil konkurrere mot andre prosjekter i Innlandet.

I et større fylke er det mange prosjekter som konkurrerer mot hverandre. En beinhard prioritering og en klar stemme, som når helt til hovedstaden, er nødvendig for bli hørt. Nå må politikerne og næringslivet i Innlandet mobilisere. Det haster. Den reviderte transportplanen legges fram til våren, og Stortinget skal behandle den før sommeren. Toget går raskt fra perrongen.