«Norsk jakt truer Nordens eneste kattedyr», var overskriften til en artikkel lagt ut av Naturvernforbundet i april i år. Kvotene er altfor høye, og bestandsmålet blir ikke nådd, sier Arnod Håpnes. Ja vel, tenkte jeg, og gikk inn på rovdata.no for å lese rapportene fra de siste årene. Spørsmålet jeg satt igjen med etterpå, var om Arnod Håpnes og naturvernforbundet hadde lest det samme.

Det første som dukker opp fra Naturvernforbundet, er påstanden om at gaupebestanden nesten er halvert på 10 år. Det stemmer at det før jakt i 2009 var registrert 92 familiegrupper. Men man kan også se hvorfor naturvernforbundet bruker dette tallet, og ikke tallet fra f.eks. 2004. Som ville gitt et bilde på bestandsutviklingen de 15 siste år. I 2004 var det registrert 44 familiegrupper.

Videre er det verdt å merke seg at Rovdata i sine rapporter skriver at tall før og etter 2014 ikke er direkte sammenlignbare, da overvåkingsmetodikken ble endret. Så i dette tilfellet er det ikke direkte feil av naturvernforbundet, men jeg ser jo helt klart hvorfor de velger å bruke tall fra 2009 hver gang de skal si noe.

Kvoten som ble satt for lisensjakta i 2020 var på 54 gauper. – «Dette er farlig høy avskyting av en rødlistet og sterkt truet art, og den harde avskytingen medfører at Stortingets bestandsmål på minst 65 årlige ynglinger ikke blir nådd», sier Arnodd Håpnes, fagsjef i naturvernforbundet.

I juni da rapporten om bestandsstatus for gaupe før jakt i 2020 kom ut, kunne man lese at det allerede før jakt i 2020 var 66,5 familiegrupper i Norge og et totalantall på 393 gauper. Altså nesten akkurat på bestandsmålet. Prognosen for bestanden før jakt i 2021 er på 70 familiegrupper. Dette er beregnet ut fra antall familiegrupper før jakt i 2020 samt at det er tatt høyde for det uttaket som ble gjort i vinter. Så på hvilken måte Håpnes mener at bestandsmålet ikke blir nådd er for meg en gåte.

"– Det er helt uforståelig at rovdyrnemndene får lov til å ignorere Stortingets bestandsmål gjennom å vedta altfor høye kvoter».

På hvilken måte ignorerer rovviltnemndene Stortingets bestandsmål? Tallene for 2020 er som sagt på bestandsmålet. Og prognosene for 2021, er på 70 familiegrupper før jakt. Rovviltnemndene treffer faktisk ganske bra når de setter kvoter.

Det var før jakt i 2019 registrert 55 familiegrupper, og totalt litt i overkant av 320 gauper i Norge. Den vinteren ble det tatt ut i underkant av 60 gauper. Dette førte til resultatet på 66,5 familiegrupper og et totalantall på ca. 393 gauper før jakt 2020. En kvote på ca. 20 % av bestanden ga altså en økning i bestanden. Så jeg mener at påstanden om at rovviltforvaltningen ignorerer Stortingets bestandsmål er tatt ut av det blå, og i hvert fall ikke er basert på fakta.

Jeg har stor respekt for folk som kjemper for sin sak, og står for det de mener. Men jeg mener også at argumentasjonen bør være basert på fakta. Og i dette tilfellet mener jeg at Naturvernforbundet i beste fall driver med feilinformasjon. Som sagt er prognosene for 2021 at det skal være 70 familiegrupper i Norge. Dette betyr jo at kvotene for kvotejakt 2021 mest sannsynlig blir satt høyere enn de 54 som var i år. Det blir spennende å se hva slags fakta Arnod Håpnes og Naturvernforbundet presenterer da.

Lars Erik Gausen, Ringebu, gaupejeger og faktaentusiast