Tomme kasser blir bunnløse, hvis vi ikke får en systemendring

Av