Overskriften ble brukt av samenes representant under Fosendemonstrasjonen i møte med vår olje- og energiminister. En opptreden vår olje- og energiminister ikke skal være stolt av og som fikk slakt av medieforskere. Jeg tror samenes demonstrasjon peker på noe grunnleggende. Vi har en regjering som trenerer. Den er uten handlekraft og lider av beslutningsvegring. En regjering i utakt med folket.

Ap siste målinger lyder 16,9%-16,8%-15,5% i oppslutning. Sp nærmer seg sperregrensen. Det er verdenscup i Lysgårdsbakken i disse dager. Nevnte tall forbinder man gjerne med fall eller et mislykket hopp. Utøverne kan også være i en blindgate og må ha trenerens hjelp eller støtteapparatets hjelp for å komme på rett spor igjen. Ap og Sp har dessverre kommet inn i en slik blindgate. Det er dessverre intet lys å se i den blindgata. Flomlyset er slått av. De hopper i blinde.

Det er satt ned i underkant av 40 utvalg av denne Regjeringa som skal finne løsninger. Når et utvalg er ferdig blir det satt ned et nytt utvalg for å se på hva det forrige utvalget gjorde! (ref. strøm) Det er meldt om 338 konkurser som er en økning på ca. 38 %. Samtidig som dette skjer fortviler folk og bedrifter over høye strømpriser, høye drivstoffpriser, økte matvarepriser, økte egenandeler, underregulerte pensjoner, mindre penger til sykehusene, høyere rente og høyere kommunale avgifter som begrunnes ja nettopp av høyere strømpriser og høyere rente. Jeg skal heller ikke glemme skyhøye bompengeavgifter.

Norge er faktisk et av de få landene som kan gjøre noe med den tøffe hverdagen folk opplever.

Det er ikke noe nytt at noen sliter med å betale regningene sine. Det som er nytt er at familier med fast jobb/inntekt har problemer med å betale sine regninger. Det hjelper lite med lønnsøkning/økning i pensjon når strømregningen øker med kr.3.000/4.000,- i måneden. Det eneste vi hører fra Regjeringen er at andre ha det verre enn oss. Vi skremmes med renter. Vi skremmes med inflasjon og klimakrise. Når frykten blir for stor sitter folket i ro! Det ser ikke ut til at denne Regjeringen har til hensikt å gjøre hverdagen enklere og greiere for folk. Det har folk oppdaget og gitt uttrykk for i meningsmålinger.

I disse «krisetider» leser vi at Petoro leverer 528 milliarder i overskudd. Et rekordstort overskudd. Vi kan videre lese at oljefondet har passert 14.000 milliarder. Overskuddet i Petoro som skyldes skyhøye energiprise burde benyttes til blant annet lavere strømpriser, lavere nettleie, lavere drivstoffpriser. Jeg våger den påstand at det ikke ville øke inflasjonen.

Det er mulig å gjøre noe. Dessverre har vi en regjering av AP og SP som har fått et Støresyndron over seg:

«Dette må vi tåle» Meningsmålingene viser at det blir ført en feil politikk. Naturressursene er folkets eiendom. Det er tid for deling. Jeg tror at skal vi få til det må sentrale personer i Ap og Sp ledelsen skiftes ut. De har ikke vist egnethet eller dyktighet til å styre ei skute i motvind. Det har blitt tomme ord og tomme løfter.

Per Thorstad, Lillehammer