På NRK Dagsrevyen søndag 3. september lanserte jeg på vegne av Innlandet Venstre en klimamerke-ordning for nye hytteområder. Gjerne i form av et Svanemerke. MDG svarte med å kalle det grønnvasking.

Det er kunnskapsløst å kalle Svanemerket spesielt og merkeordninger for klima og miljø generelt for «grønnvasking». Svanemerket er et felles initiativ mellom de nordiske landene, og er ett av de eldste og største miljømerkene i Europa. Det omfatter alt fra vaskemidler, kosmetikk, til bygg og drivstoff. Mottoet er at det skal være vanskelig å få. Men lett å velge.

Svanemerket er først og fremst på forbrukeren og miljøet sin side. Når det gjelder MDG, virker de å være mest aktivister. Eller demonstranter. De sier bare nei. De vil ikke å fylle på med ideer, muligheter eller samarbeid. Det virker som det er helt tomt og idétørke i vaskefatet.

Innlandet er Norges største hyttefylke, med over 90 000 hytter. Bare i Øyer, som alene foreslår 6000 nye, samt i Ringebu, Ringsaker, Øystre Slidre, Trysil og Løten er det planer for opp mot 20 000 nye hytter de neste årene. Vet de nye hyttekjøperne hvilket fotavtrykk på klima og natur de kjøper seg inn?

Nei, det har de færreste mulighet til å sette seg inn. De vet ikke hvor mange myrer som er drenert, hvor mange tusen lastebillass med asfalt og betong det er lagt ut, hvorfor det velges for små rør for å ta unna stadig mer overvann, hva snauhogd vegetasjon gjør med farten på vannet og faren for ras og oversvømmelser. Som gjerne rammer de lengre ned i dalbunnen.

Les også

Det er folk som er problemet

Et pilotprosjekt for å utvikle kriterier og standarder for å klimamerke eller «Svanemerke» et hytteområde, vil hjelpe forbrukeren med å tilegne seg miljøinformasjon. I tillegg vil det bevisstgjøre både kommunepolitikere, arealplanleggere, hytteprodusenter, reiselivet og andre aktører. På tvers av kommunegrenser. I dag har Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner, som ellers samarbeider om en del tjenester, en helt forskjellig areal- og hyttepolitikk.

Fylkeskommunene har fått et større ansvar for regional arealplanlegging. Det ansvaret må vi ta som nå stiller til fylkestingsvalg og skal forvalte dette i de neste fire årene. MDG vil bare si nei. Det betyr bare at de største hyttekommunene fortsetter sin alenegang og sier sitt lokale ja.

Kjenseth Ketil, 1. kandidat Innlandet Venstre, Gjøvik