Arbeiderpartiets fremste politikere lokalt og sentralt brukte 1. mai til å love kamp mot Solberg-regjeringens arbeidslivspolitikk. Bemanningsbyråer, midlertidige ansettelsesvilkår og sosial dumping fikk sitt pass. Ap kjemper selvsagt for å vinne kampen om økt trygghet i arbeidslivet i vårt land. Partiet varsler en rekke tiltak bare partiet på nytt kommer i regjering.

Skulle ikke dette være løfter og signaler som inngir tillit blant velgerne? Skulle ikke nettopp Aps innsats på partiets antatte hjemmebane – sysselsetting og velferd – være det som løfter Ap til nye høyder i opposisjon?

Fire måneder før et valg, i opposisjon, på en 1. mai, burde vi ha sett et Ap blomstre og strutte av selvtillit. Så opplever vi likevel ikke det. Målinger gir partiet den ene kilevinken etter den andre. Vinnersakene gir ikke uttelling. Kan det likevel ha noe med utydelighet å gjøre?

Ap vil ikke ta i de problematiske sidene knyttet til EØS og arbeidsmarkedet

 

EØS er EUs prosjekt for fri flyt av arbeidskraft, ikke bare i EU, men i hele EØS-området. Der markedet fungerer slik det var meningen det skulle gjøre. Men EUs andre pilar, også planlagt som del av EØS, falt ut. Den handlet om den sosiale dimensjonen, om velferd og trygghet.

Ap, og et klart flertall i Stortinget, forsvarer EØS fullt ut. Problemet for Ap er at partiet ikke vil ta i EØS-sakens problematiske sider knyttet til arbeidsmarkedet. Ap kritiserer Høyre for en politikk i arbeidslivet som på mange måter er en konsekvens av et ja til EØS.

Ap må våge å ta ordet EØS i sin munn. Partiet må våge å gå mer offensivt til verks for å reparere EØS-avtalens virkninger i arbeidsmarkedet og som Ap advarer imot. Sel-ordfører Dag Erik Pryhn mobiliserer for å kvalitetssikre offentlige innkjøp. Det er viktig. Han bør også ta opp EØS-avtalens virkninger i arbeidsmarkedet. Der finner han egne, usikre velgere. Også i Sel.