Gå til sidens hovedinnhold

Tør du å snakke høyt om jobben din offentlig?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ansatte i offentlig virksomhet har samme ytringsfrihet som andre borgere. Skal politiske beslutninger være basert på kunnskap, forutsetter det at fagfolkene som gjør jobben kan og tør å snakke åpent om arbeidssituasjonen sin, og hvilke konsekvenser politiske prioriteringer får for innbyggerne.

Yrkesutøvernes uredde stemmer er en grunnleggende forutsetning for demokratisk styring av våre velferdstjenester. Hvilke valg folk gjør ved stemmeurnene kan også avhenge av disse vurderingene. Ansattes kunnskap er et viktig premiss for åpen og faktabasert debatt.

Offentlig virksomhet utfører viktige oppgaver for fellesskapet og for hver enkelt av oss. Åpenhet og kritisk debatt er viktig for å sikre at stat og kommuner ivaretar samfunnsoppdraget vi har pålagt dem, og få utviklingen i ønsket retning.

Ytringsfriheten begrenses i noen tilfeller av en lojalitetsplikt. Dere skal vite at det bare er ytringer som kan skade virksomhetens saklige og legitime interesser som vil bryte lojalitetsplikten til arbeidsgiver. Grunnlovens terskel for å begrense ansattes ytringsfrihet er høy.

Skal FO Innlandet få synliggjort våre profesjoners kompetanse og deres rolle som premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten, må medlemmer og tillitsvalgte kaste seg inn i samfunnsdebatten.
Lojaliteten vår skal være hos pasienter og tjenestemottakere. Åpen offentlig diskurs øker kvaliteten på arbeidet vårt, og ivaretar pasient- og brukersikkerheten på en bedre måte enn om våre stemmer fortrenges.

Når politikere på forskjellige nivåer kutter i viktige velferdstjenester er det ikke lojalt å være taus Fakta og saklig kritikk gir muligheter til forbedringer og endrede prioriteringer.

Om arbeidsgiver urettmessig truer med sanksjoner fordi du bruker din rettmessige ytringsfrihet eller din pålagte varslingsplikt: Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller din fagforeningsavdeling.
Trenger du å avklare hva du kan snakke åpent om, kan du også rådføre deg med fagforeningen din før du ytrer deg.

Vi står opp for trygghet!

Åse-Kari Kobbersletten og Olav Neerland, nestleder og leder, FO Innlandet