Foreldrene har tidligere forklart i tingretten at de merket endringer i sønnens væremåte som tydet på at ting ikke var som de skulle være.

– Sviktet

De har satt spørsmålstegn ved om skoleverket har gjort det de skulle i forhold til å involvere helsevesenet og følge opp sønnen. De mente at flere ting har sviktet og at sønnen falt utenom.

Den tiltalte var 16 år da han begikk drapet på Vinstra. Han er nå myndig og har over halvannen dag forklart seg i ankesaken som går for Eidsivating lagmannsrett.

– Sentralt bevis

Aktor Jo Christian Jordet sier tiltaltes forklaring er et sentralt bevis.

– I mange straffesaker er de tiltaltes forklaringer sentrale bevis. Det er det også i denne saken. Nå er det slik i denne, som i alle straffesaker, at jeg ikke kan kommentere bevisene fortløpende. Hva jeg mener, skal jeg meddele retten etter at alle bevisene er ført for retten, sa statsadvokat Jo Christian Jordet til GD etter at den tiltalte hadde forklart seg over halvannen dag i retten.

Onsdag skal også politiets ekspert på databærere fortelle retten hva de har funnet på tiltaltes telefon og datamaskiner i denne saken.