Tusenvis av forskningsrapporter har påvist skader fra elektromagnetisk stråling og trådløse teknologier, som har eksplodert de siste årene. Nåværende forskning er bevis nok til å iverksette føre-var-tiltak - og nok til å senke tillatte grenseverdier. Så, hvorfor er barn- og ungdom i dag trådløse prøvekaniner for dette helseeksperimentet?

Tidskriftet "The Lancet" som er et av verdens ledende medisinske tidsskrifter, og som regnes som en av "de fem store" innen medisinsk publisering, har roptet varsko med 5G og tidligere forskning fra 3G og 4G og generelt trådløs kommunikasjon. I studien Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact er helseeffektene godt dokumentert. I en studie vises det til en evaluering av 2266 studier i verdens største database for fagfellevurdert forskning. Forskningen i disse studiene viste at i underkant av 70 prosent fant "betydelige biologiske eller helseeffekter knyttet til eksponering" fra menneskeskapte elektromagnetiske felt. Forfatterne av studien finner 89% av vitenskapelige relevante studier påviser betydelig grad av oksidativt stress knyttet til stråling fra trådløs teknologi, som igjen kan føre til DNA-skader og økt kreftrisiko.

I 2018 konkluderte to rottestudier i USA og Italia, med økt fare for kreft etter mobilstråling. De er ikke små. Den amerikanske studien kostet 25 millioner dollar og ble utført av USAs prestisjefylte National Toxicology Program (NTP), på oppdrag av U.S. Food and Drug Administration (FDA), som er en etat under det føderale helse- og sosialdepartementet. Studien viste en klar sammenheng mellom mobilstråling og hjertekreft og noe sammenheng med ondartet hjernekreft. En tidligere forsker ved NTP Dr. Ronald Melnick uttalte at funnene i studien bør føre til strengere grenseverdier for stråling og han etterlyste føre-var-tiltak for å beskytte befolkningen, spesielt med tanke på å ivareta barns helse.

I tillegg til at EU og Europaparlementet har advart mot 5G og annen helseskadelig stråling, har også tusenvis av leger, forskere og vitenskapsmenn engasjert seg i internasjonale appeller mot den eksplosive økningen av det trådløse samfunnet. Her har de oppfordret WHO om å utøve sterkt lederskap for å beskytte mot EMF, lære folk om helserisikoen, - særlig risiko for barn og fosterutvikling. Helserisikoen omfatter cellestress, lærings- og hukommelsessvikt og nevrologiske lidelser mm.

Det er etablert internasjonale retningslinjer for hvor sterke elektromagnetiske felt befolkningen tillates å bli utsatt for. Retningslinjene (som Norge følger) er satt og utarbeidet av ICNIRP. Strålevernet i Norge (DSA) følger ICNIRP sine grenseverdier. Disse er laget for å beskytte mot akutte varmeskader, langtidseffektene tas ikke hensyn til.

Frankrike har vedtatt forbud mot wifi i barnehage og i offentlig skole skal wifi kun brukes når det er pedagogisk bgrunnet, og det trådløse nettet skal ellers være avslått. I tillegg har de kjørt offentlige kampanjer med informasjon om hvordan man kan redusere eksponeringen fra mobiler. Andre land med føre-var-tiltak er Spania, Belgia, Italia mm.

Med dette som bakteppe, er det til å undre seg hvorfor ikke politikere og helsemyndighetene i Norge vil øke folks kunnskaper om hvordan man kan redusere eksponeringen fra det trådløse samfunnet og innføre føre-var-tiltak, langt under referanseverdiene for vevsoppvarming. I stedet blir barn- og ungdom i Norge trådløse prøvekaniner utsatt for et helseeksperiment som ingen aner resultatet av.

Tor-Olav Sveinhaug, lærer, Lillehammer