Gå til sidens hovedinnhold

Færre alvorlige MC-ulykker i Oppland

Artikkelen er over 4 år gammel

... men fortsatt har en MC-fører 12 ganger større sjanse for å bli involvert i en alvorlig bilulykke enn en bilfører. Og 50-åringene er like ulykkesutsatte som 20-åringene.

LILLEHAMMER: De siste ti årene har antall drepte og hardt skadde i moped- og motorsykkelulykker blitt redusert med 14 prosent i Oppland. Til sammenligning har nedgangen i antall drepte og hardt skadde personer i bilulykker vært tre ganger så stor, altså 42 prosent. Det viser en gjennomgang Statens vegvesen, Region Øst har gjort av ulykkesstatistikk for årene 2002-2005 og 2012-2015.

– Mer trafikksikre biler er en viktig årsak til at vi har fått færre bilulykker med drepte og hardt skadde de siste ti årene. Vi har ikke hatt samme utvikling ofr motorsykkel og moped. Det er først i år det har blitt krav i EU-landene om ABS-bremser for nye motorsykler, sier leder for området for trafikant og kjøretøy ved Statens vegvesen i Oppland, Turid Ottersen Hansen.

12 ganger større ulykkesrisiko

En annen av årsakene til at det er større nedgang i alvorlige bilulykker enn MC-ulykker er at utbygging av midtrekkverk på ulykkesutsatte vegstrekninger først og fremst har fjernet møteulykker med bil.

– En typisk motorsykkelulykke skjer ved utforkjøring på landeveg, og i vegkryss. Førerfeil, uerfarenhet og manglende tekniske ferdigheter er vanlige forklaringer, sier Ottersen Hansen.

MC-RÅD

MC-førere:

Kjør med gode sikkerhetsmarginer og sørg for nødvendig handlingsrom i kjøringen.

Vurder om du skal bytte til en mer moderne tohjuling med ABS-bremser og antispinn.

Bilførere:

Vær oppmerksom. En typisk kollisjon mellom bil og motorsykkel skjer når bilføreren svinger til venstre uten å se eller feilberegner farten til motorsyklisten. Det skjer også flere kollisjoner når bilen skifter felt i lav hastighet.

En MC-fører har 12 ganger større sjanse for å bli involvert i en alvorlig trafikkulykke enn en bilfører, og 16-17-åringer på lett motorsykkel og brukere av raske racingsykler er særlig utsatt. Førere av såkalte R-sykler er involvert i halvparten av alle dødsulykker med motorsykkel.

Livsfarlig midtlivskrise

Noe overraskende viser tallene også at 50-åringer nesten like ofte er involvert i alvorlige motorsykkelulykker som 20-åringene.

– Ulykkestallene for MC og moped ble halvert etter fylte 23 år, før de økte kraftig igjen i 40- og begynnelsen av 50-årene, forteller Ottersen Hansen.

Statens vegvesen frykter flere alvorlige motorsykkelulykker i år. Selv om de fleste alvorlige ulykkene skjer i juni og september, har det de siste årene også vært flere MC-ulykker i april og mai.