Det er Statens Vegvesen region øst som har undersøkt ulykkesstatistikken for drepte, hardt skadde og skadde i MC-ulykker i østlandsfylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold i periodene 2003-06 og 2013-16.

Fra første til siste fireårsperiode økte tallet på drepte motorsyklister fra åtte til ti personer i Oppland, men tallet på hardt skadde ble redusert fra 34 til 28 personer. 63 førere fikk lettere skader, mot 95 i den første perioden vegvesenet har undersøkt.

Kjell Seim, leder av trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst er bekymret over utviklingen.

– Flere trygge veger med midtrekkverk, tryggere og eldre MC-førere, bedre sikkerhetsutstyr og færre som kjører i rus, er viktige forklaringer på at tallet på drepte i MC-ulykker har gått ned de siste ti årene i Norge og på Østlandet. Vi er usikre på hvorfor utviklingen går motsatt veg for de alvorligste MC-ulykkene i Oppland. Det det kan være litt tilfeldig om en ulykke blir fatal eller det blir meget alvorlig skadd, sier han.

I de fem fylkene ble det totale antallet redusert fra 35 til 25 drepte, men tallet på motorsyklister som ble hardt skadet i trafikkulykker, økte fra 148 til 195. Antall lettere skadde gikk ned fra 759 til 526.

Utviklingen på landsplan og på Østlandet er generell positiv, med tanke på at antallet registrerte motorsykler har økt fra 67.000 til 184.000 fra 2006 til 2016.