Trafikksikkerhet:  Farten dreper

Sverre Gran fortsetter kampen mot diskriminering av eldre blførere.

Sverre Gran fortsetter kampen mot diskriminering av eldre blførere.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg  

Januar er måneden hvor vegdirektøren, Vegdirektoratet, Trygg Trafikk, Vegvesenet, UP og alle andre som har noe med veg, biler og trafikk å gjøre, opplyser oss om hvor mange drepte og skadde det har vært i trafikken i 2018. Og vi får gode råd hvordan vi som trafikanter skal oppføre oss for å nå målet om «Nullvisjon»; – ingen drepte.

Ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen, mistet i alt 108 personer livet på norske veier i 2018,- av disse 25 kvinner. 61 omkom i personbil, 15 på motorsykkel /moped, 13 som fotgjengere og åtte syklister.

«Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten er menn over 45 år», sier vegdirektøren. Og videre står det i NTB-meldingen;» Vegdirektøren sier Vegvesenet har gjort sitt for trafikksikkerheten, men tilføyer at trafikanter også må gjøre sitt ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke belte og være rusfri bak rattet

Forleden kunne en lese i GD: «Mann i 80 årene:- Politiet tok førerkortet fordi jeg kjørte for sakte.»

Forbrytelsen var at mannen på Dovre hadde kjørt for sakte på såpeglatt føre, etter politibetjentenes mening. Han hadde holdt en hastighet på 60–65 km/t på en veg med issvuller og vanskelige kjøreforhold, og dette på en veg hvor jeg vil tro fartsgrensen er 80 km/t, – under forutsetning av tørr veibane og gode kjøreforhold.

Politibetjentene ville også se førerens legeattest, selv om det for lengst er slutt på at den skal være med.

«Mister jeg førerkortet, blir hele familien rammet. Uten bilen kommer vi oss ingen veg», sier mannen.

Jeg leste reportasjen fra Dovre med stor undring, for denne 80-åringen hadde jo kjørt i henhold til vegtrafikkloven. Og som vegdirektøren så korrekt påpeker for å unngå ulykke;- «-holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke belte og være rusfri bak rattet.»

Eller var det fordi politibetjentene observerte en eldre bilfører? Var det derfor spørsmålet om legeattest ble stilt?

«Jeg synes den eldre aldersgruppen blir urettferdig behandlet», sier bilføreren, som har kjørt skadefritt i snart 70 år, om kravet om spesiell legeattest for eldre bilførere.

Ja, etter å ha arbeidet for å få opphevet denne diskrimineringen av eldre bilførere i snart tre år, er det ikke vanskelig å være enig.

Både daværende samferdselsminister, K. Solvik- Olsen (Frp) og helseminister B. Høie (H) har uttalt at denne obligatoriske legesjekken for bilførere over 75 år skal fjernes. Begrunnelse er at det spesielle kravet til eldre bilførere ikke har gitt bedre trafikksikkerhet (NRK 26. april -2018).

Likevel fortsetter denne nedverdigende og diskriminerende behandlingen av eldre over 75 år.

Saken skal til politisk behandling i Stortinget i løpet av første halvår 2019, ifølge planen.

Men spørsmålet er vel hva stortingspolitikerne har å stille opp mot den «byråkratiske prestisje» det er investert i saken i Helse- og Vegdirektoratet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags