Inge Asphoug refererer til innsendt brev fra 2021, i sitt debattinnlegg 4.9.23, om utfordringer knytt til trafikksikkerhet i tettstedet Ringebu. I brevet nevnes 3 områder, lokale veger og parkering, gågata, og utfordringer knytt til kryssing av E6.

Forholdet til gående og syklende vil bli ivaretatt i reguleringsplan, men vi ser at det må til noen trafikale grep nå. Dette arbeides det med, og løsninger vil komme raskt på plass i Ole Steigsgate, innenfor de rammer vi har i dag. Å få ned farten i sentrum, samt å øke arealer for gående vil være prioriteringer fra kommunedirektøren i reguleringsplanarbeidet. Vi vil også få fart på revisjon av trafikksikkerhetsplanen, som sist ble revidert i 2019.

Forholdet knytt til gågata ble løst kort tid etter brevet. Fortsatt er det noen få som ikke respekterer ferdselsforbudet, men krav til vareleveranser må også ivaretas. Kommunedirektøren mener forholdene har blitt mye bedre, men kan blir enda litt bedre. Her kan det også komme forslag til tiltak gjennom reguleringsplanarbeidet.

Les også

Trafikksikkerhet i Ringebu

Når det gjelder forholdene langs E6, så har både ordfører og kommunedirektøren påpekt de utfordringene som Asphoug nevner, både til kontroll og fysiske fartsdempende tiltak. Dette er utenfor kommunen sin myndighetsområde, men dette vil fortsatt ha fokus i våre møter med vegmyndighetene og politiet. Å få fortgang i arbeidet med å legge E6 utenom Ringebu vil være et viktig bidrag til å redusere farene knytt til kryssing av E6.

Håvard Gangsås, kommunedirektør, Ringebu kommune