Sikkerhetsaspektet ved nødvendig oppgradering av veinettet er noe alle kan ta til seg. Og være villig til å betale for. Ta utgangspunkt i ulykkesstatistikken. Hva har en ny E18 betydd?

Så må det husholderes med midlene, det må problematiseres at høy fart, lederlønninger og «butikk» får forrang. Det blir viktig å sørge for en fordeling av utgifter som oppfattes som rettferdig.

Er det mulig å lære av andre land? Vi trenger selvsagt en moderne infrastruktur. Men hvordan få til dette når de ansvarlige plutselig løper fra halvgode løsninger de selv stemoderlig har funnet på?