Trafikkulykke på riksveg 4 nord for Gjøvik – en omkommet

Riksveg 4 er stengt som følge av en ulykke på Riksveg 4 nord for Gjøvik. En person er bekreftet omkommet.