Nye Veier AS forbereder gudbrandsdølene på at det som gjenstår av E6-utbygging får et helt annet og mindre format enn hva det tidligere har vært planlagt for. Det er flere grunner til at det blir slik. Først og fremst er dette et resultat av oppdraget Nye Veier har fått fra sin eier, samferdselsministeren.

I sør ender det etter alt å dømme med at Øyertunnelen aldri får sitt andre løp. Det er ingen krise for gudbrandsdøler, og det er heller ingen krise for gjennomfartstrafikken. Dagens tunnel kan gjøres tryggere. Bygging av rømningsveger betyr også formidable kostnader, men Nye Veier mener altså at her er det penger å spare.

Den nedskaleringen Nye Veier nå bedriver, er et farvel med det som vegpolitikere og vegbyggere har omtalt som helhetlig utbygging. Dersom regjeringen aksepterer at gjenstående strekningen gjennom Gudbrandsdalen skal gjøres kortere ved at nyvegen avsluttes et godt stykke sør for Otta, får hovedvegen mellom regionsentrene Vinstra og Otta ulike standarder på ulike parseller.

Det samme gjelder egentlig hele strekningen mellom Øyer og Otta. Dersom det ikke skal gjøres noe fra Elstad i Ringebu og sørover, blir dette til evig tid en veg der gående, syklende, saktegående landbrukstransport og vogntog med laks og annet på gjennomreise må dele vegbanen. Og det forblir en strekningen uten omkjøringsmulighet.

Vi avviser ikke at det er mye fornuft i den flaskehalstenkningen som preger dagens planlegging. Samtidig er dette både ignorant og arrogant overfor de lokalsamfunn som med dette til evig tid må ha gjennomfartstrafikken tett innpå seg.

Gudbrandsdalen er trang. Det er komplisert og dyrt å bygge ny veg gjennom bunnen av en trang dal, gjennom områder som omfatter både bebyggelse, dyrka mark og verneområder. Det er likevel ikke greit å bruke lokale hensyn som salderingspost i den økonomiske trimmingen av E6-prosjektet som Nye Veier nå driver. Den beskjeden bør de få fra regjeringen.