Gå til sidens hovedinnhold

Trangere og tøffere

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


I Lillehammer
kommune har alle virksomhetsområder fått ordre om å peke på innsparinger tilsvarende fire prosent av driftsutgiftene. Livreima som ble strammet til i fjor, gjøres enda strammere. Det blir trangere, og det blir tøffere.

– Det finnes ingen «quick fix», sier økonomisjef Ole Rolstad til GD. Dette bør også folkevalgte legge seg på minnet, både i Lillehammer og i andre kommuner hvor utgiftene til drift er dårlig tilpasset inntektene.

Det er meningsløst at Lillehammer sliter med høye koronautgifter staten ikke vil kompensere for. I fjor fikk Lillehammer kommune ekstrakostnader på 32 millioner i forbindelse med koronapandemien som staten ikke dekker. Dette er dramatisk mye penger. Det forsterker de økonomiske utfordringene. Det er likevel ikke manglende koronakompensasjon som er hovedproblemet. Ikke i Lillehammer, og neppe heller i andre kommuner.

Det meste tyder på at det nye stortingsflertallet vil legge inn mer penger til kommunene neste år enn hva det forrige flertallet la opp til da kommuneøkonomien for 2022 ble behandlet før ferien. Vi vil likevel advare mot for høye forventninger. Det er gitt kostbare løfter på mange områder. Rødgrønne kommunepolitikere som ser for seg en omfattende redningsaksjon for trengende kommuner, vil bli skuffet. Det som kommer, er neppe mer enn plaster på verkende sår.

Rødgrønne som ser for seg en redningsaksjon for trengende kommuner, vil bli skuffet

Vi får ingen budsjettprosess i Lillehammer som ender med kutt på fire prosent over hele fjøla. Det politiske oppdraget blir å gjøre beinharde prioriteringer. Det administrative blir å jakte muligheter for å redusere lønnsutgifter uten at det rammer de viktigste oppgavene og tjenestene. Slike øvelser bør man for øvrig gjøre med ulike mellomrom, også selv om staten skulle fylle på med mer penger.

Les også

Må spare enda mer i Lillehammer: – Det finnes ingen «quick fix»