Transportbedrift har 2,8 millioner i krav etter konkurs: – Driften gikk med underskudd fra første dag

Oppsigelser, rettssak, underskudd, gjeld til kemneren og kritikkverdig ledelse er konklusjonen i bostyrer Svein Olavs Bøens foreløpige innberetning etter konkursen i Transporttjenester Innlandet AS, som hadde adresse Lillehammer.