Statens vegvesen utførte mandag en tungtransportkontroll ved Helleland i Rogaland. To kjøretøy slutt ble til rapportert, skriver Stavanger Aftenblad.

– Sosial dumping har blitt en trend i transportbransjen i Norge som Statens vegvesen ser svært alvorlig på, sier Kenneth Holm Vestby, seniorinspektør i Vegvesenet.

Den ene sjåføren kjørte for Bring Trucking, og den andre kjørte for Agreta, som var på oppdrag for Bring Norge. Bring Trucking er et slovakisk datterselskap av Bring Cargo, som igjen er heleid av Posten Norge. En av sjåførene tjente langt under norsk minstelønn.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier de vil følge opp bruddene med Agreta, dersom de kjørte på vegne av Bring.

En rapport fra Arbeidstilsynet som oppsummerer tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017, viste at sju av ti kontrollerte utenlandske sjåfører hadde ulovlige lønnsbetingelser ved kabotasje i Norge. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme og underlagt særskilte regler.

Pressesjef John Eckhoff skriver i en epost til NTB at de bestrider påstanden til Statens vegvesen om sosial dumping

– Påstanden om sosial dumping er uriktig. Våre sjåfører i Bring Trucking lønnes etter slovakiske betingelser på internasjonale oppdrag og får norsk minstelønn når de kjører kabotasje. Det dokumenterer vi også i våre svar til Arbeidstilsynet, sier Eckhoff.