Tre har søkt legestilling i Skjåk

Tre søkere har meldt seg til stillingen som fastlege i Skjåk.