Tre minutter for sent til barnehagen – gebyr på 200 kroner

En familiefar i Etnedal klaget til kommunen etter at han og en annen forelder ble ilagt en gebyr på 200 kroner etter at de kom minutter for sent til barnehagehenting.