Tredjeklassinger skal ikke få tilgang til Internett hjemme

Over nyttår får alle tredjeklassinger på Lillehammer for første gang nettbrett. Men det blir uten nettilgang hjemme.