Gå til sidens hovedinnhold

«Trenger» ungdommen Vinstra motorsportarena?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


GD's leder hevder at ungdommen trenger Vinstra motorsportarena. Det er en unyansert og merkelig påstand. Det blir nærliggende å spørre «trenger», til hva? Noe en trenger brukes vel oftest om det som er nødvendig og som en vurderer at en må ha. Det en ønsker seg, er noe annet. Jeg forstår at noen ønsker seg en motorsportarena på Vinstra og at noen hevder at det er ungdommen som ønsker seg dette. Men er det slik?

Meg bekjent, er det ingen spørreundersøkelser blant ungdom i dalen som gir grunnlag for en slik antagelse. Min påstand er at det er en begrenset del av halvparten av ungdommen som eventuelt ønsker seg dette; de motorinteresserte guttene (det er sikkert jenter blant de interesserte også, men i et kraftig mindretall). Hvor stor andel av ungdommen blir det da igjen som ønsker et motorsportsenter?

Dersom halvparten av guttene i dalen ønsker seg et motorsportsenter, så utgjør de en fjerdedel av ungdommen.

Så utvider GD argumentasjonen med at det også er andre grupperinger enn ungdommen som trenger eller ønsker en motorsportarena på Vinstra: Selvfølgelig alle de som har arbeidet hardt for å få dette realisert. Også her er menn i stort flertall.

Hvor er jentene i dalen?

Nå det drøftes offentlig medfinansiering i et prosjekt til 60 millioner kroner som noen ønsker å gi merkelappen «ungdomstilbud», burde første meldepost være å redegjøre for om målgruppa selv ønsker og trenger dette og om det skal prioriteres.

GD tar ikke sjelden opp utfordringene rundt fraflytting og befolkningsnedgang og hva som skal få jentene til å bli, eller komme tilbake til dalen. I lys av dette virker det ikke logisk å bruke offentlige midler på å innfri (noen av) guttene/mennene sitt ønske om en motorsportarena, framfor tiltak som bidrar til at jentene velger Gudbrandsdalen. Hva private/kommersielle interesser klarer å etablere, er en annen sak, men noe boost for jentene i dalen, er det neppe.

Arne J. Mortensen, Tretten