Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har gjennomført et uansvarlig frislipp når det gjelder drosjeløyver. Dereguleringen av drosjemarkedet er allerede i ferd med å ødelegge arbeidsmarkedet for en stor yrkesgruppe med drosjesjåfører. Drosjesjåfører som trenger forutsigbar inntekt og muligheten til både å sikre seg framtidig pensjon og trygdeordninger, skal nå tvinges til å konkurrere mot privatbilister med mobilapp.

Forskning og erfaringer fra land med frislipp i antall løyver gir en risiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked, lavere kvalitet på tjenestene og sentralisering av tjenesten geografisk og med hensyn til konsentrasjon av taxitilbud på visse tider av døgnet. Dette fører ikke til et bedre tilbud til publikum, og fører verken til lavere priser eller til trygge arbeidsplasser. Dette gir heller ikke bedre lønnsomhet i næringen, og at det ikke blir ikke et bedre transporttilbud for syke, eldre og bevegelseshemmede i distriktene.

Mange som jobber i samferdselssektoren opplever press på lønns- og arbeidsvilkår, enten det gjelder yrkessjåfører på norske veier, norske sjøfolk eller ansatte i luftfarten. Arbeiderpartiet mener at dette skaper dårlig sikkerhet og fører til tilstander i arbeidslivet vi ikke ønsker i Norge. Arbeidet mot sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsforhold i transportsektoren må intensiveres. Målet er å sikre et arbeidsliv med gode standarder og sunn rekrutering til sjåfør- og speditøryrkene.

Arbeiderpartiet vil ha en politikk for et godt drosjetilbud i hele landet og vil derfor stoppe høyrepartienes liberalisering av drosjenæringen. Flere steder ses nå de negative virkningene av denne liberaliseringen. Vi mener at dersom det som skal gjøres endringer i drosjepolitikken må gjøres i samarbeid med arbeidsgivere og ansatte i drosjenæringen.

Rigmor Aasrud, stortingskandidat for Ap i Oppland