Treningssenteret møter Lillehammer kommune i retten

Det er berammet fire dager i Sør-Gudbrandsdal tingrett til tvistesaken mellom Lillehammer Treningssenter AS og Lillehammer kommune.