Skjalg Ulset har et reflektert og godt innlegg om Dronningsetra på Flekkmoen som DNT Gudbrandsdal nå velger å skrinlegge. Det er trist, men forståelig etter all motstand DNTG har møtt.

I Hessen og Nevra sitt innlegg i GD om samme sak 20. april, hevdes det at området ved Strålvatnet og Flekkvatnet er uforstyrret med lite ferdsel. Ulset sin sammenligning med Lågendeltaet naturreservat hvor det er fullt mulig å utøve friluftsliv i et svært viktig fugleområde er relevant. At det ikke skal la seg kombinere ved Flekkmoen og Stråvatnet er vanskelig å forstå.

I leserinnlegg i GD den 2. september skriver eieren av Veslevassetra at de under seterdrifta, mens de ysta, kunne ha opp mot 70 besøkende på kvea. Det forteller om en periode med vesentlig mer aktivitet i området enn dagens.

Ved osen på Flekkvatnet er det rester etter en gammel tømmerdam. Restene av dammen vitner om tid med skogsarbeid og tømmerfløting. Fuglene overlevde tydeligvis både seterdrift, skogsarbeid og tømmerfløting.

Oskampbua, som er nærmeste DNT-hytte, hadde så vidt meg bekjent ca. 350 overnattingsgjester i fjor. I snitt blir det mindre enn en overnatting pr. døgn. Selv om alle turgåere skulle legge vegen til Dronningsetra, ville det aldri blitt snakk om masseturisme.

Råkene der dagens få turgåere ferdes, går ikke over våtmarksområder eller myrer. De går i all hovedsak utenom. Fuglene får være i fred. Det er så lite trafikk at deler av råkene er i ferd med å gro igjen.

Hvis man skal trekke argumentasjon til motstanderne videre, hva blir de neste? Skal man forby elgjakt i samme området?

Planen med Dronningsetra var at den skulle bli et lavterskel tilbud. Med plassering ca. 200 meter fra Flekkmovegen ville den blitt tilgjengelig for både fot turister og syklister. Derfor er det veldig trist at prosjektet nå skrinlegges. Spesielt for de i DNTG som har lagt ned hundrevis av dugnadsarbeid for å få dette til. Spillet som har foregått kan resultere i at gode lokale initiativ kveles allerede i startfasen.

Nestleder i Naturvernforbundet Oppland sier i GD at hun betrakter DNTG sin skrinleggelse av Dronningsetra som en seier. Hun vil feire med en god flaske rødvin. Det må hun gjerne gjøre, – vel vitende om at barnefamilier, fotturister og syklister frarøves fremtidig tilbud til opplevelse av vår storslåtte natur.

Morten Wangen, Vinstra