Gå til sidens hovedinnhold

Triste utsikter i Søre Ål

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det er dårlig
barne- og ungdomspolitikk å ikke sørge for en offentlig skole som holder gjeldende standarder og normer. Og det er tvilsom byutvikling å ikke sørge for at offentlige tjenestetilbud utvikles i takt og i samsvar med utvikling av nye boområder.

For Lillehammer kommune er dårlige tilstandsrapporter for Søre Ål skole litt krise. Forhold som dårlig belysning, dårlig inneklima og andre tekniske forhold, har det vært mulig å gjøre noe med. Det er også gjort. Men den store og tunge utfordringen, er at skolen er for liten. Lokale helsemyndigheter konstaterer at den er for liten for dagens elevtall. Den blir enda mer for liten etter hvert som barnetallet i skolekretsen øker. Den vil dessuten for alltid være en gammel skole, bygget for en annen tid, og for en annen pedagogikk.

Skolen vil for alltid være en skole bygget for en annen tid, og for en annen pedagogikk

Det er skissert tre mulige løsninger for å løse arealbehovet ved Søre Ål skole: Å bygge en ny skole, å bygge ny flerbrukshall tilknytta Skogenhallen og bygge tilleggsarealer for bruk på skolen, eller å bygge flere brakker i tilknytning til skolen.

Det haster å finne løsninger. Pålegget fra Miljørettet Helsevern Sør-Gudbrandsdal er en tydelig beskjed om at dagens skole ikke er god nok vurdert i helseperspektiv. Pedagogiske vurderinger av de samme lokalene vil neppe være mer positive, snarere tvert imot.

Vi er ikke i tvil om at den ideelle løsningen for dagens og morgendagens elever er en helt ny skole. Så erkjenner vi at kommunens økonomiske handlingsrom ikke er veldig stort. Akkurat nå er det heller ikke noe som tyder på at det blir vesentlig bedre de nærmeste åra. Når vi samtidig ser hvordan byggekostnadene går i været, er det trolig ikke realistisk å tro at plassbehovet på Søre Ål vil bli løst med en ny skole. Det er trist.

– Det er helt prekært