Kommunalt ansatte
trakasseres. Offentlig ansatte medarbeidere må ta støyten når folk uttrykker misnøye med offentlige tilbud. Problemet er økende, og i Nord-Fron forsøker politikerne å gjøre noe med det.

Politikerne kaller det mobbing. I Nord-Fron har kommunen anmeldt flere tilfeller, uten at det ser ut til å hjelpe. For noen går det på helsa løs.

Det er ikke første gang GD skriver om trollene i den lokale debatten i Nord-Fron, om folk som tilsynelatende både vet og kan alt, som er dårlig utstyrt med folkeskikk og respekt for andre, og som bør få høre at de er dårlige forbilder for yngre generasjoner.

Trollene i Nord-Fron er ikke nødvendig vis verre enn troll i andre kommuner, men de har fått søkelyset på seg tidligere. De bør ha hatt muligheter til å tenke seg om, og de burde ha forstått at det de driver med er å påføre sambygdinger smerte ingen av dem fortjener.

Finnes det spor av empati, gjør det inntrykk å møte de som rammes av trakasseringen

Anmeldelser fører sjelden fram. Ytringsfriheten må være sterkt beskyttet. Arbeidsgivere og ansatte som rammes både urettmessig og urimelig, har et vanskelig forsvar. I Nord-Fron vil de invitere folk til møte. Det kan være en god veg. Finnes det spor av empati hos disse debattantene, gjør det inntrykk å møte folk som rammes av trakasseringen ansikt til ansikt. Finnes ikke denne empatien, er alt mye vanskeligere.

Ingen ønsker å frata folk retten til å klage på det de ikke er fornøyde med. Men det er viktig at adressen for kritikk er riktig, og at budskapet ikke drukner i usaklige mishagsytringer og karakteristikker av folk som hver eneste gang gjør så godt de kan, innenfor de rammene de har fått til rådighet.

Ansatte i Nord-Fron trakasseres. Det vil disse to sette en stopper for