Trond Klaape gjenvalgt som leder for Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Gausdølen Trond Klaape fortsetter som leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag.

Gausdølen Trond Klaape fortsetter som leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag.

Artikkelen er over 1 år gammel

– Gras har ingen verdi for oss, dersom det ikke blir sendt gjennom fordøyelsessystemet til en drøvtygger, sa gjenvalgt småbrukerleder Trond Klaape på helgas fylkesårsmøte.

DEL

Klaape fra Gausdal ble gjenvalgt som leder i fylkeslaget. Han overtok som leder etter Svenn Arne Lie for ett år siden.

I sin tale til årsmøtet i Oppland Bonde- og Småbrukarlag 10. mars la Klaape vekt på å få på plass ordninger som sikrer lønnsomhet til små bruk, og bidrar til at dyrka mark og beitearel blir brukt til matproduksjon.

– Norges selvforsyningsgrad henger nøye sammen med bruk og forvaltning av utmarksressursene. Gras har ingen verdi for oss, dersom det ikke blir sendt gjennom fordøyelsessystemet til en drøvtygger, sa Klaape i sin tale.

Han minnet om at jordbruksforhandlingene 2018 etterlot en avtale med sterk Bonde- og Småbrukarlagspåvirkning, hvor prinsippet om et strukturtilskudd for små og mellomstore melkebruk og et nasjonalt setertilskudd ble fastslått.

Han pekte også på at engangspurker og søyer med kort produksjonstid står i sterk kontrast til målet om en bærekraftig matproduksjon. – Det må også øves press på slakteri- og kjøttbransjen, med et klart mål om å endre klassifiseringssystemet slik at det blir mer lønnsomt å fôre fram dyra med en reduksjon i bruk av importerte fôrråvarer, sa han i talen.

Styret består av Jarmund Øyen fra Nord-Gudbrandsdal, Astrid Olstad fra Sør-Gudbrandsdal, Randi Hasvoldseter fra Gjøvik/Toten, Bjørn Rustestuen fra Land/Hadeland, Elin Rømyhr Haugen fra Valdres, Leif Arne Kvisberg fra Gausdal, Cicilie Sørli fra Vest-Oppland/Valdres.

Oda Aulstad Kvisberg fra Gausdal er styrets ungdomsrepresentant.

9. mars var det felleskonferanse for Hedmark, Oppland og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

Les også:


Her vedtok de en uttalelse om at avviklinga av pelsdyrnæringa i Norge er å betrakte som et yrkesforbud.

– Felleskonferansen beklager at den blågrønne regjeringa uten videre setter et stortingsvedtak til side når det gjelder framtidig pelsdyroppdrett i Norge. Vi er bekymret for at en avvikling nasjonalt vil flytte produksjonen av pels til land med langt dårligere dyrevelferd, heter det i uttalelsen.

Les også:


Artikkeltags