Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Lillehammer har i GD 21. mars i år et innlegg hvor hun gir leserne innføring i praktisk sosialisme, og at det går et visst sted (min tolkning) om, det hun kaller, markedsliberale, krefter får styre.

Trosholmen harselerer med New Public Management og konkurranseutsetting (som hun kaller privatisering), og peker på erfaringer fra Sverige og Finland når det gjelder skoleutvikling og resultater.

Som rådmann i flere kommuner og rådgiver for kommunesektoren i 16 år har jeg vært mange ganger på studieturer i så vel Sverige som Danmark og Storbritannia. Ikke i Finland, men jeg kjenner rimelig godt til resultatene de kan vise til i Pisa og andre kartlegginger på skolesektoren.

I Lillehammer er nær 60 % av barnehagene private, eid av enten ideelle organisasjoner eller selskaper. Det er en utvikling som har skjedd i en vedvarende Arbeiderpartistyrt periode (over 70 år). Er det privatisering eller uønsket utvikling? Hvordan skulle Lillehammer kommune dekket behovet for barnehageplasser uten disse «private»? Gir disse et dårligere tilbud enn de kommunale? Får de mer offentlig tilskudd enn de kommunale?

Når kommunen skal planlegge, utrede, bygge eller vedlikeholde kommunale anlegg, lyser vi ut konkurranser i det «private» markedet. Er dette privatisering, sosialisme eller markedsliberalisme? Med den frykten Trosholmen har for de «private aktørene» burde vel alt dette skjedd i kommunal regi? Da bør vi kanskje alle jobbe i offentlig sektor?

Mer penger er åpenbart svaret til Ap, på alle problemstillinger som Lillehammer står ovenfor. Med et slikt grunnsyn som Trosholmen her forfekter, forteller det mye om hvorfor vår kommunale økonomi er i en slik tilstand som den er. Og verre vil det åpenbart bli i årene fremover, fordi løsningen er visstnok enda sterkere medisin av samme slaget.

For øvrig bør både Steinerskolen, NTG-U, NTG og Engesvea skole merke seg at Ap på Lillehammer helst skulle sett at de ikke var der. Friskoler og valgfrihet er noe de ikke ønsker seg.

Jeg er forundret over Trosholmens innlegg i nevnte avis, som, slik jeg evner å lese det, oser av gammelsosialistisk tankegods. Dersom det er et slikt regime velgerne i Lillehammer ønsker for de neste fire årene, ja, da må dere stemme på Trosholmen.

Vi i Høyre, mener at sunn konkurranse er sunt. Den kommunale organisasjon, både politisk og administrativt, må tåle å bli målt og utfordret på leveransene sine. Vi skal ikke konkurranseutsette forvaltningsoppgavene, men gjennomføringen/tjenestene der det er formålstjenlig. Da må kommunen ha en bestillerkompetanse som er god nok til å håndtere anbudsdokumenter, anbud og kontroll med gjennomføring.

Med følgene av Trosholmens politikk er det fristende å avslutte med følgende, Natta Lillehammer.