Koalisjonen Ap, SV og V vil bruke 10 millioner kroner på å styrke grunnbemanningen i tjenesten. Det betyr flere heltidsstillinger og også nye stillinger innen hjemmetjenesten slik de uttaler seg.
Trosholmen er trygg på at dette skal gi lavere sykefravær, bedre tjenester og økt trivsel både for ansatte og brukere.

Jeg stiller spørsmålet til våre posisjonspolitikere om hvor oppdatert og tett de er på den situasjonen som har utviklet seg over lang tid, med stadige mislykkede omorganiseringer og lederskift i sektoren.
Det aner meg at Lillehammers brukere, pårørende og ikke minst de ansatte på utførende tjenestenivå har liten tillit til resultatet som disse 10 millionene skal gi. Problemet dreier seg om mer enn penger.

HO-sektoren har vært i en kontinuerlig omorganisering over mange år. Kommunen forsøker å organisere seg ut av et grunnleggende bemanningsproblem. Dette fører igjen til utstrakt bruk av vikarer og ufaglært arbeidskraft.
Arbeidsmiljøet lider under dette, folk blir sykmeldt og slutter i sektoren. Konsekvensen av dette er igjen at tilgangen på kvalifisert mannskap reduseres, eller uteblir.
Det alvorlige, men forutsigbare resultatet, er at bruken av vikarbyråer eskalerer og kostnadene stiger dramatisk. Kommunen er med andre kommet inn i en umulig situasjon med en kostnadsspiral de ikke evner å komme ut av.

Hvem har så ansvaret for denne utviklingen? Svaret er vår rådmann med sine ledere, og våre maktutøvende politikere med dårlig hjelp fra dyrekjøpte konsulentrapporter, uten realitetsforankring.

Akkurat nå kan vi lese at kommunen vår i 2018 har inntatt bronseplass på pallen over høyeste utgifter til vikarer i landet, bare slått av Oslo og Tromsø! En vikarbruk som er stikk i strid med alle målsetninger.
Hvorfor opplyses ikke våre innbyggere om dette?

Oslo brukte 81 millioner på sine 630.000 innbyggere og Lillehammer brukte 41 millioner på sine 27.000. Denne situasjonen er helt unødvendig å kommentere.
Situasjonen for 2019 er enda mer alvorlig slik utviklingen er presentert i media.

Det må gjennomføres et paradigmeskifte i vår sektor for Helse og omsorg. Erfaringsvis må det inn ny kaptein, nytt styre og en kvalifisert oppbemanning i båtmannskapet for å kunne stake ut en stø kurs og gjenopprette en forutsigbar seilas inn i framtida.

Hvordan skal vi da kunne ha tillit til Ap og Trosholmens «trygghet» for at den videre ferden nå skal løses med skarve 10 ekstramillioner med bronseplass i Norgesmesterskapet for bruk av vikarbyråer når seilasen hittil har vært ute av kurs?
Spørsmålet står åpent inntil vi får et troverdig og faglig opplysende svar i god tid før valget.

Ola E. Skrautvol, listekandidat Sp, Lillehammer