Gå til sidens hovedinnhold

Trusler mot demokratiet

Helge Rud, Lillehammer


Leder i GD 7.6.21. Konspirasjonsteorier er trussel mot demokratiet sies det med henvisning til Carl I Hagen. Samtidig påpekes det at Hagen står på ytterkanten i norsk klimadebatt og i eget parti. Altså en enslig svale blant politikere. Enslige svaler er som kjent ingen indikasjon på at noe kommer til å skje, og er der for lite å frykte. En tallrik flokk har vist at de ikke bare er en trussel mot demokratiet, men har allerede svekket det. Den ledende i den flokken er sjefen for NRK.
Jeg håper i det lengste at disse sitatene er falske:
"Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken.» Og det gjelder for alle ansatte i NRK, ikke bare klimaredaksjonen. Det er ikke opp til den enkelte journalist å avgjøre dette". Og videre;
"I klimadebatten så mener jeg at forskning og fakta er kommet så langt at diskusjonen om klimautfordringene er menneskeskapte eller ikke, den må vi legge bak oss nå. Det er en falsk balanse hvis vi skal veie opp vitenskapelig baserte fakta med det som er tull og tøys".

Det er mye ved NRK som tyder på at sitatene er ekte. Det er også mye som tyder på at redaksjonene ved alle offentlige media praktiserer den samme policy.

Den fjerde statsmakt er stor og mektig. Jeg stiller meg ofte spørsmål om representantene forvalter sin makt etter de prinsipper som burde gjelde for en uplettet journalistikk.
Lederen avslutter med å skrive om miljø. Det kan være en glipp når det skrives at de som er brennende opptatt av å gjøre en innsats for miljøet, stemmer mest sannsynlig ikke på FrP. Det urovekkende at redaktøren ikke har fått med seg at FrP brenner minst like hett for miljøet som de øvrige partier.

Helge Rud, Lillehammer